Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

21/07/2011
Οι προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας στο σχέδιο νόμου λαϊκών αγορών και πλανοδίου εμπορίου του Δήμου Ελασσόνας

 

1.         Κατάλληλος εξοπλισμός και κίνητρα στις Δημοτική Αστυνομία για την φύλαξη και την πάταξη του παράνομου παραεμπορίου.   Εάν δεν γίνεται αυτό , τότε  φύλαξη της λαϊκής από ιδιωτική ασφάλεια .
 
2.        Στην λαϊκή αγορά της Ελασσόνας να ισχύσει ο θεσμός της κάρτας εισόδου των μικροπωλητών και για τον σκοπό αυτό να δημιουργηθεί σύστημα αυτομάτου ελέγχου εισόδου, με μπάρα και ειδικές κάρτες προπληρωμένου χρόνου για να εξαλειφθούν και τα εισπρακτικά προβλήματα που υπάρχουν τώρα .
 
3.      Οι σύλλογοι παραγωγικών φορέων και επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών δύναται να ορίσουν επόπτη Λαϊκών Αγορών, για να βοηθά τον επόπτη του Δήμου και τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες. (η απόφαση του ορισμού του να κοινοποιείται στο Τμήμα Εμπορίου Της περιφέρειας  και στην Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία)
 
4.      Να συμμετέχουν Οι επαγγελματίες μικροπωλητές και οι παραγωγοί εφόσον(έχουν πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση μέσα στα γεωγραφικά όρια του Νομού και είναι κάτοχοι αδειών μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών, οι οποίες εκδίδονται από το τμήμα εμπορίου του Δήμου) .
 
5.      Οι άδειες να χορηγούνται ύστερα από προκήρυξη και να επιλέγονται με ποσόστωση ανά κατηγορία με κοινωνικά κριτήρια . Ρητά να απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και μάλιστα κάθε εισαγόμενου είδους και αυστηρή τήρηση του 10% επί των συμμετεχόντων, δηλαδή 90 άδειες για προϊόντα γης και θάλασσας και   10 % για τα υπόλοιπα .
 
6.        Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις εισόδους της πόλης μας , να τοποθετηθούν πινακίδες, στις οποίες να αναγράφεται, ότι απαγορεύεται το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.
 
7.      Στον Κανονισμό πρέπει να αναφέρεται η τιμή ενοικίασης των χώρων, ώστε να εξαφανισθούν φαινόμενα, μεταπώλησης των αδειών με «καπέλο» από μεσάζοντες…
 
8.      Στον κανονισμό πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι κυρώσεις.
 
9.       Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πωλητών με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού  να αποβάλλονται από την λαϊκή.
 
10.  Έκδοση αριθμού αδειών σε συνάρτηση με τον αριθμό των οργανωμένων καταστημάτων της περιοχής.
 
11.Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό να επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας
 
 
     
Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz