Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

02/08/2011
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψη ότι, το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές ώστε να ανταποκρίνεται στο αίτημα επιχειρήσεων

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις διαδικασίες διαβούλευσης, διατυπώνοντας τις απόψεις της σχετικά με την κατάρτιση ενός νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος και καταθέτοντας υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών.

Βασική θέση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η ψήφιση ενός απλού, σύγχρονου, δίκαιου και εφαρμόσιμου φορολογικού συστήματος με μακροχρόνια προοπτική που θα κατανέμει δίκαια τα βάρη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

 Πατήστε για να διαβάσετε τη συνέχεια του Υπομνήματος της ΕΣΕΕ επί του Νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος(σε μορφή .pdf

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz