Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

26/01/2015
Εξειδικευμένη Παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ανακοινώνουμε την έναρξη του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασσίας

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους - αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ηλικίας έως 29 ετών.

 

Δικαιολογητικά

  • Την Αίτηση Συμμετοχής του
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
  • Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  • Σε περίπτωση που είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας του
  • Αντίγραφο του ατομικό εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) ή σε περίπτωση που δεν υπέβαλε αίτηση, βεβαίωση από την εφορία για μη δήλωση εισοδήματος
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του
  • Μόνο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχει περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση που τις έχει περάσει
  • Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.: Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ή 4
  • Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ.: Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.

 

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz