Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

28/09/2015
Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014 για τις Ατομικές Επιχειρήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014 ), η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, Ατομικές, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ) πλην των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Σε σχετικό έγγραφο του τμήματος θεσμικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τουρισμού διευκρινίζεται  ποιες είναι οι υπόχρεες Ατομικές Επιχειρήσεις  (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο)

 

Σημειώνουμε ότι η η καταχώρηση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου ετήσιου τέλους καταχώρισης. Επισημαίνεται ότι η καταβολή του ετήσιου τέλους είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με web banking είτε με κατάθεση σε τραπεζικό κατάστημα όπως αναφέρεται στο έντυπο πληρωμής που εκδίδεται από το σύστημα. Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση α) για τις ατομικές: τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής β) για τις ΟΕ, ΕΕ, ΣυνΠΕ, Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες κλπ: τον Αριθμό Καταχώρησης Taxisnet που υπάρχει στην επιλογή - κουμπί Κατάσταση στο σύστημα του Taxis. Στην αίτηση παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Μετά την υποβολή από τον υπόχρεο και την εξόφληση των σχετικών τελών, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητήριου Λάρισας εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Σχετικές οδηγίες για την καταχώριση καθώς και το έγγραφο του Υπουργείου όπου αναφέρονται οι υπόχρεες Ατομικές επιχειρήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας www.larissa-chamber.gr

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz