Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

10/05/2017
Νέα Παράταση στο Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και στο Μητρώο Εμπόρων έως τις 30/6/2017 του Κανονισμού Ξυλείας

·        Νέα Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα “Φορέων Εκμετάλλευσης” και “Εμπόρων” του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας στην Ελλάδα 995/2010.

·        Στόχος του Κανονισμού η μείωση της παράνομης υλοτομίας με την εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να πωλείται καμία παράνομη ξυλεία ούτε κανένα προϊόν παράνομης ξυλείας.

·        Διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ σε όσους υπόχρεους δεν εγγραφούν εγκαίρως.

                        Η Διεύθυνση Δασών Λάρισας ενημερώνει ότι, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2017 η προβλεπόμενη από την νομοθεσία  προθεσμία (ΚΥΑ 155096/268/24-4-2017 ΦΕΚ1492/Β΄/ 2-5-2017) για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στο΄΄Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης΄΄ και στο ΄΄Περιφερειακό  Μητρώο  Εμπόρων΄΄. Κάθε υπόχρεος που έχει  έδρα  στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, οφείλει να υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Δασών Λάρισας ( Σωκράτους103 ) προκειμένου να εγγραφεί εγκαίρως στο κατά περίπτωση Μητρώο.

Για την μη υποβολή αίτησης εγγραφής των υπόχρεων (Φορέων Εκμετάλλευσης ή Εμπόρων) στα αντίστοιχα Μητρώα εντός της ορισθείσας προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ενώ χρηματικές ποινές επιβάλλονται και σε κάθε περίπτωση μη εφαρμογής της.

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz