Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

19/05/2008
Επιστολή προς μέλη ΕΣΕΕ σχετικά με το παράνομο υπαίθριο εμπόριο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Α2-2040 επιστολή - εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχου, την οποία απευθύνει προς το Υπουργείο Εσωτερικών (προϊσταμένη αρχή των ΟΤΑ) και την Ελληνική Αστυνομία.

Θέμα της εν λόγω επιστολής είναι η έξαρση του παράνομου υπαιθρίου εμπορίου και η ανάγκη λήψης μέτρων κυρίως από τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Επί των υφιστάμενων διατάξεων και όσων γνωρίζουμε, δεν προσθέτει κάτι νέο ερμηνευτικά, αφού επαναλαμβάνει τις ήδη γνωστές διατάξεις του πλαισίου του υπαιθρίου εμπορίου (ν. 3377/2005, ν. 3557/2007, υα Κ1-188/2006, υα Κ1-1178/2007).

Η επιστολή περιέχει ωστόσο δύο σημαντικές υποδείξεις προς τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, που έχουν και την αρμοδιότητα των ελέγχων, όπως σαφέστατα αναφέρεται σε αυτήν:

1. Να στρέψουν την προσοχή τους στις λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές, κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, πλατείες, ιστορικά μνημεία και σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, ως χώρους - μαγνήτες άσκησης παράνομου υπαίθριου εμπορίου.

2. Να συγκροτήσουν, με ευθύνη τους, μικτά συνεργεία ελέγχων με συμμετοχή δημοτικών αστυνόμων ή -ελλείψει αυτών- απλών δημοτικών υπαλλήλων, νομαρχιακών υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΔΟΥ, στελεχών των νομαρχιακών κλιμακίων ελέγχου και αστυνομικών, τα οποία θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο σε ειδικές περιπτώσεις.

Σε αυτές τις δύο παραινέσεις πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι κατά τόπους Εμπορικοί Σύλλογοι και να πιέσουν κυρίως τους τοπικούς Δήμους να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις των πόλεων που διαπιστώνεται ιδιαίτερο πρόβλημα έξαρσης παράνομου υπαιθρίου εμπορίου και οι τοπικοί Δήμοι δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποδείξεις, ούτε προσπαθούν να ελέγξουν γενικά τις παρανομίες, παρακαλούνται οι τοπικοί Εμπορικοί Σύλλογοι να συλλέξουν στοιχεία και να μας τα αποστείλουν, προκειμένου να ενημερώσουμε σχετικά το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Αρμενάκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Τζίκας

Αναδημοσίευση απο την σελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz