Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

14/09/2021
Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας
Κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

1. Πρόσκληση
2. Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα Αίτησης
3. Παράρτημα ΙΙ - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
4.Παράρτημα ΙΙΙ  - Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz