Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 
Σύνδεσμοι
 
Ελλάδα - Κεντρική Διοίκηση
1.
Ελληνική Κυβέρνηση
2.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
3.
Υπουργείο Ανάπτυξης
4.
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
5.
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
6.
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
7.
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
8.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
9.
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
10.
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
11.
Υπουργείο Πολιτισμού
12.
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
13.
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
14.
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
15.
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
16.
Γενικά Αρχεία του Κράτους
17.
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

Θεσσαλία
1.
Περιφέρεια Θεσσαλίας
2.
Ν.Α. Λάρισας
3.
Ν.Α Μαγνησίας
4.
Ν.Α. Τρικάλων
5.
Δίκτυο Πληροφόρησης και Ενημέρωσης της Θεσσαλικής Υπαίθρου
6.
ΤΕΔΚ Λάρισας
7.
Επιμελητήριο Λάρισας
8.
ΚΕΤΑ Θεσσαλίας
9.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
10.
ΤΕΙ Λάρισας

Ελασσόνα
1.
Δήμος Ελασσόνας
2.
Αναπτυξιακή Ελασσόνας
3.
Λευκή πόλη

Ηλεκτρονικές Πύλες Θεσσαλίας
1.
InLarissa.gr
2.
Μαγνησία
3.
3kala.gr
4.
Karditsa.org

Οργανισμοί - Φορείς
1.
ΟΑΕΔ - Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
2.
ΟΠΕ - Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου
3.
ΕΟΜΜΕΧ - Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
4.
ΕΛΙΝΥΑΕ - Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
5.
TANEO - Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
 
 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz